Deze pagina is gebouwd op 09/23/2022 12:45:22 met de export van 09/23/2022 12:34:01

In de 2e kwartaalrapportage 2022 wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma’s van de doelstellingen, prestaties, voortgang lopende investeringen en inzet coronagelden. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2022 genoemd op basis van laatste ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten. Er is in deze kwartaalrapportage geen standenregister en technische wijzigingen opgenomen.

De voordelige uitkomst na de 2e kwartaalrapportage 2022 van €16,2 miljoen wordt nu niet besteed, maar voorlopig gestald. De voordelige uitkomst wordt betrokken bij de begroting 2023.

Op dit moment wordt inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn van de prijsstijgingen op onze programma's, investeringen en projecten. Een aantal van deze prijsstijgingen zal weerslag hebben op de budgetten in 2022. Dit kan leiden tot een beroep op de gestalde middelen. Bij de begrotingsbehandeling 2023 willen wij hier duidelijkheid over geven.