Deze pagina is gebouwd op 09/23/2022 12:45:22 met de export van 09/23/2022 12:34:01

In de verordening art. 212 is opgenomen dat voorstellen voor nieuw beleid centraal worden afgewogen bij de Voorjaarsnota en/of de Begroting. Tussentijds kan het college alleen de raad voorstellen de begroting te wijzigen voor nieuw beleid, indien dit nieuw beleid voldoet aan de 3O’s: een “onvermijdelijke”, “onuitstelbare” en “onvoorziene” situatie.  Wij maken hierop een uitzondering voor de twee onderdelen opgenomen in het bestuursakkoord Dichtbij, Betrokken & Bevlogen, welke betrekking hebben op 2022.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.

Omschrijving

Programma

Incidenteel/Structureel

2022

1

Hanzejaar 2023 (Bestuursakkoord)

Economie en internationaal beleid

Incidenteel

-100

2

Organisatieontwikkeling (Bestuursakkoord)

Algemene dekkingsmiddelen

Structureel

-1.150

Saldo

-1.250