Deze pagina is gebouwd op 09/23/2022 12:45:22 met de export van 09/23/2022 12:34:01

Op 10 november 2021 heeft de raad de programmabegroting 2022 vastgesteld. In de 1e kwartaalrapportage 2022 is het begrotingssaldo vervolgens positief bijgesteld. Het saldo na vaststelling van de 1e kwartaalrapportage bedroeg €9.341.000 voordelig. Dit begrotingssaldo is het financiële startpunt van deze 2e kwartaalrapportage 2022.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

2022

1

Uitkomst begroting na 1e kwartaalrapportage 2022

9.359

2

Amendement Vuurwerkshow

-18

Saldo startpunt 2e kwartaalrapportage 2022

9.341