Deze pagina is gebouwd op 09/23/2022 12:45:22 met de export van 09/23/2022 12:34:01

(bedragen x €1.000)

Reserve

Besloten via

Storting

Putting

Saldo

Document

Reserve algemeen onroerende zaken

Begroting 2022

106

25

-81

Begroting 2022

Reserve algemeen onroerende zaken

4e kwartaalrapportage 2021

393

0

-393

4e kwartaalrapportage 2021

Reserve algemeen onroerende zaken

De Marke-woningbouw-voorbereidingskrediet

0

3

3

Reserve algemeen onroerende zaken

Doorstart S/park

0

615

615

2021-470

Reserve algemeen onroerende zaken

Ontwikkelperspectief Wittenstein

0

2

2

2021-1839

Reserve algemeen onroerende zaken

Voorbereidingskrediet Woningbouw Okkenbroek

0

1

1

2021-1845

Reserve algemeen onroerende zaken

1e kwartaalrapportage 2022

0

88

88

1e kwartaalrapportage 2022

Reserve algemeen onroerende zaken

Verkoop Rigastraat

199

0

-199

Totaal reserve algemeen onroerende zaken

698

734

36

Reserve sociaal domein

4e kwartaalrapportage 2021

0

112

112

4e kwartaalrapportage 2021

Reserve sociaal domein

1e kwartaalrapportage 2022

159

16

-143

1e kwartaalrapportage 2022

Totaal reserve sociaal domein

159

128

-31

Reserve Deventer geschiedenis in beeld

Begroting 2022

11

0

-11

Begroting 2022

Totaal reserve Deventer geschiedenis in beeld

11

0

-11

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

Begroting 2022

1.200

1.200

0

Begroting 2022

Totaal Egalisatiereserve weerstandsvermogen

1.200

1.200

0

Generieke weerstandsreserve

Begroting 2022

8.363

15.030

6.667

Begroting 2022

Generieke weerstandsreserve

4e kwartaalrapportage 2021

0

321

321

4e kwartaalrapportage 2021

Generieke weerstandsreserve

1e kwartaalrapportage 2022

1.257

8.082

6.825

1e kwartaalrapportage 2022

Totaal Generieke weerstandsreserve

9.620

23.433

13.813

Reserve investeringen buitensport

Begroting 2022

504

345

-159

Begroting 2022

Reserve investeringen buitensport

lnvesteringen buitensport 2022

0

45

45

2021-242

Reserve investeringen buitensport

1e kwartaalrapportage 2022

11

0

-11

1e kwartaalrapportage 2022

Totaal reserve investeringen buitensport

515

390

-125

Reserve kapitaallasten investeringen

Begroting 2022

576

858

282

Begroting 2022

Reserve kapitaallasten investeringen

3e kwartaalrapportage 2021

327

1.643

1.316

3e kwartaalrapportage 2021

Reserve kapitaallasten investeringen

4e kwartaalrapportage 2021

26

14

-12

4e kwartaalrapportage 2021

Reserve kapitaallasten investeringen

Afschrijven investering geluidsmaatregelen A1

-104

-104

Reserve kapitaallasten investeringen

1e kwartaalrapportage 2022

82

-37

-119

1e kwartaalrapportage 2022

Totaal reserve kapitaallasten investeringen

1.011

2.374

1.363

Reserve knelpunten sport

Begroting 2022

19

9

-10

Begroting 2022

Totaal reserve knelpunten sport

19

9

-10

Reserve kracht van Salland

4e kwartaalrapportage 2021

0

189

189

4e kwartaalrapportage 2021

Totaal reserve kracht van Salland

0

189

189

Reserve kunstaankopen

4e kwartaalrapportage 2021

0

17

17

4e kwartaalrapportage 2021

Totaal reserve kunstaankopen

0

17

17

Reserve mobiliteitsfonds parkeren

Begroting 2022

494

614

120

Begroting 2022

Totaal reserve mobiliteitsfonds parkeren

494

614

120

Reserve projecten jeugd

Begroting 2022

0

1.178

1.178

Begroting 2022

Reserve projecten jeugd

4e kwartaalrapportage 2021

0

200

200

4e kwartaalrapportage 2021

Totaal reserve projectenjeugd

0

1.378

1.378

Reserve DOWR I kapitaallasten

Begroting 2022

677

940

263

Begroting 2022

Reserve DOWR I kapitaallasten

3e kwartaalrapportage 2021

86

0

-86

3e kwartaalrapportage 2021

Totaal Reserve DOWR I kapitaallasten

763

940

177

Reserve gemeentebrede investeringen

Begroting 2022

0

691

691

Begroting 2022

Reserve gemeentebrede investeringen

4e kwartaalrapportage 2021

0

82

82

4e kwartaalrapportage 2021

Reserve gemeentebrede investeringen

Doorstart S/Park

513

0

-513

2021-470

Totaal Reserve gemeentebrede investeringen

513

773

260

Reserve geluid

Begroting 2022

0

119

119

Begroting 2022

Totaal reserve geluid

0

119

119

Reserve nieuwkomers

4e kwartaalrapportage 2021

0

265

265

4e kwartaalrapportage 2021

Totaal Reserve nieuwkomers

0

265

265

Reserve overlopende uitgaven

Begroting 2022

484

1.118

634

Begroting 2022

Reserve overlopende uitgaven

3e kwartaalrapportage 2021

0

3.061

3.061

3e kwartaalrapportage 2021

Reserve overlopende uitgaven

4e kwartaalrapportage 2021

0

11.679

11.679

4e kwartaalrapportage 2021

Reserve overlopende uitgaven

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

0

700

700

2020-1934

Reserve overlopende uitgaven

1e kwartaalrapportage 2022

0

307

307

2020-1935

Totaal Reserve overlopende uitgaven

484

16.865

16.381

Reserve pseudo premie ww

Begroting 2022

33

0

-33

Begroting 2022

Reserve pseudo premie ww

1e kwartaalrapportage 2022

0

132

132

1e kwartaalrapportage 2022

Totaal Reserve pseudo premie ww

33

132

99

Reserve risico's

Begroting 2022

26

0

-26

Begroting 2022

Totaal Reserve risico's

26

0

-26

Reserve onderhoud gebouwen

Begroting 2022

41

2

-39

Begroting 2022

Reserve onderhoud gebouwen

3e kwartaalrapportage 2021

0

35

35

3e kwartaalrapportage 2021

Reserve onderhoud gebouwen

1e kwartaalrapportage 2022

666

3.869

3.203

1e kwartaalrapportage 2022

Reserve onderhoud gebouwen

Reovatie Polstraat 8-10

0

547

547

Totaal reserve onderhoud gebouwen

707

4.453

3.746

Specifieke weerstandsreserve

Begroting 2022

10

1.851

1.841

Begroting 2022

Specifieke weerstandsreserve

1e kwartaalrapportage 2022

0

1.081

1.081

1e kwartaalrapportage 2022

Totaal specifieke weerstandsreserve

10

2.932

2.922

Reserve tarieven huishoudelijk afval

Begroting 2022

1

0

-1

Begroting 2022

Reserve tarieven huishoudelijk afval

Wijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2022

1

0

-1

2021-307

Totaal reserve tarieven huishoudelijk afval

2

0

-2

Reserve wonen boven winkels

4e kwartaalrapportage 2021

0

26

26

4e kwartaalrapportage 2021

Reserve wonen boven winkels

1e kwartaalrapportage 2022

0

40

40

1e kwartaalrapportage 2022

Totaal reserve wonen boven winkels

0

66

66

Reserve huisvesting gemeentelijk apparaat

Begroting 2022

60

0

-60

Begroting 2022

Totaal reserve huisvesting gemeentelijk apparaat

60

0

-60

Reseve begrotingstekort

Begroting 2022

1.832

1.832

0

Begroting 2022

Totaal Reseve begrotingstekort

1.832

1.832

0

Egalisatiereserve Vastgoed NV Milieucentrum

Begroting 2022

1

0

-1

Begroting 2022

Totaal Egalisatiereserve Vastgoed NV Milieucentrum

1

0

-1

Reserve gebiedsontwikkeling

Begroting 2022

0

200

200

Begroting 2022

Reserve gebiedsontwikkeling

4e kwartaalrapportage 2021

0

25

25

4e kwartaalrapportage 2021

Totaal Reserve gebiedsontwikkeling

0

225

225

Reserve nieuw beleid

Begroting 2022

13.770

4.604

-9.166

Begroting 2022

Totaal Reserve nieuw beleid

13.770

4.604

-9.166

Reserve egalisatie

4e kwartaalrapportage 2021

0

103

103

4e kwartaalrapportage 2021

Totaal Reserve egalisatie

0

103

103

Reserve Onderhoud NV Milieucentrum

Begroting 2022

16

0

-16

Begroting 2022

Totaal Reserve Onderhoud NV Milieucentrum

16

0

-16

Reserve Onderhoud panden NV MVD

4e kwartaalrapportage 2021

0

30

30

4e kwartaalrapportage 2021

Reserve Onderhoud panden NV MVD

1e kwartaalrapportage 2022

299

157

-142

1e kwartaalrapportage 2022

Totaal Reserve Onderhoud panden NV MVD

299

187

-112

Reserve theatertechniek Mimik

4e kwartaalrapportage 2021

27

0

-27

4e kwartaalrapportage 2021

Totaal Reserve theatertechniek Mimik

27

0

-27

Reserve mondiaal beleid

4e kwartaalrapportage 2021

0

51

51

4e kwartaalrapportage 2021

Totaal Reserve mondiaal beleid

0

51

51

Reserve MO-BW

1e kwartaalrapportage 2022

0

3.596

3.596

1e kwartaalrapportage 2022

Reserve MO-BW

Anbesteding Renovatie Polstraat 8-10

0

507

507

Totaal Reserve mondiaal beleid

0

4.103

4.103

Rentetoevoeging

Begroting 2022

333

0

-333

Begroting 2022

Rentetoevoeging

1e kwartaalrapportage 2022

96

0

-96

1e kwartaalrapportage 2022

Totaal rentetoevoeging

429

0

-429

Totaal puttingen en stortingen

32.699

68.116

35.417