Deze pagina is gebouwd op 09/23/2022 12:45:22 met de export van 09/23/2022 12:34:01

Onvoorzien

De raming van de post Onvoorzien in de begroting bedraagt €240.000. Door het college van B&W is in het 1e kwartaal 2022 besloten hiervan €75.000 aan te wenden en in het 2e kwartaal 2022 €25.000, waarna er een saldo van €140.000 resteert.

(bedragen x €1)

Verloop Onvoorzien

Bedrag

Saldo Onvoorzien Begroting 2022

240.000

Investeringsplatform Stedendriehoek

50.000

Huldiging Go Ahead Eagles

25.000

Saldo Onvoorzien na 1e kwartaalrapportage 2022

165.000

Onderzoek slavernijverleden (Motie raad)

25.000

Saldo Onvoorzien na 2e kwartaalrapportage 2022

140.000