Deze pagina is gebouwd op 09/23/2022 12:45:22 met de export van 09/23/2022 12:34:01

Financiële tegen – en meevallers in de uitvoering van het bestaande beleid kunnen leiden tot bijstellingen van de begroting. De begrotingsregel bij knelpunten in het bestaande beleid is normaal gesproken dat allereerst binnen het programma wordt gekeken naar dekking. Voor onderstaande knelpunten wordt er een uitzondering gemaakt en vindt dekking plaats binnen de algemene middelen, omdat er binnen de programma's geen ruimte is om deze knelpunten zelf op te lossen in 2022.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.

Omschrijving

Programma

Incidenteel/Structureel

2022

1

Prijsstijging investeringen Leefomgeving

Leefomgeving

Incidenteel

-1.420

2

Verkenningsfase De Nieuwe Keizer

Ruimtelijke ontwikkeling

Incidenteel

-153

3

Circulus

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Incidenteel

-256

Saldo

-1.829