Deze pagina is gebouwd op 09/23/2022 12:45:22 met de export van 09/23/2022 12:34:01

Op basis van het voorgaande, bedraagt de uitkomst van de begroting:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

2022

1

Uitkomst begroting na 1e kwartaalrapportage 2022

9.341

2

Autonome ontwikkelingen 2e kwartaalrapportage 2022

9.898

3

Knelpunten bestaand beleid 2e kwartaalrapportage 2022

-1.829

4

Nieuw beleid 2e kwartaalrapportage 2022

-1.250

Saldo

16.160

De voordelige uitkomst van de begroting 2022 wordt nu niet besteed, maar voorlopig gestald. De invulling van dit saldo wordt betrokken bij de begroting 2023.